Zorganizowane grupy przestępcze – organizacje działające wbrew prawu

Dziś coraz częściej słyszy w mediach o takim zjawisku jak zorganizowane grupy przestępcze. Według prawa karnego to zgrupowanie co najmniej trzech osób. Wyróżnia je:

  • pewien stopień zorganizowania – zazwyczaj niski,
  • ustalone kierownictwo,
  • podział ról – członkowie grupy nie muszą się znać, ale mają świadomość tego, że działają w grupie przestępczej,
  • cel, którym jest popełnianie przestępstw – np. wyłudzanie VAT-u, obrót nielegalnym paliwem, przestępstwa narkotykowe, przestępczość internetowa, produkcja i obrót nielegalnym tytoniem itd.

Innym typem grup są szajki (zgromadzenia niezorganizowane) oraz związek przestępczy (panują w nim rygory organizacyjne, istnieje podział zadań między członkami, a kierownictwo jest stałe).

Kara za samą przynależność do grupy przestępczej

Skazanie za przestępstwo brania udziału w zorganizowanych grupach przestępczych nie musi odbyć się na podstawie wystąpienia jakiekolwiek skutku. Wystarczy tylko stwierdzić samą przynależność do grupy, bez udowodnienia popełnianie w jej ramach jakiegokolwiek przestępstwa. Jeśli sprawca dobrowolnie przystąpił do tej organizacji, znał jej cele i akceptował je, a także godził się na jej przestępczą działalność to jest już to potwierdzenie, że nastąpiło w jego przypadku naruszenie prawa. I wcale nie musi pełnić jakiejś funkcji w tej grupie lub znać szczegóły dotyczące jej funkcjonowania czy osób, które ją tworzą.

Za udział w zorganizowanych grupach przestępczych grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Gdy w grę wchodzi charakter zbrojny takiego związku, bądź celem ma być przestępstwo o charakterze terrorystycznym wówczas kara ta wynosi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Osoby zakładające lub kierujące zorganizowanymi grupami przestępczymi podlegają karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Gdy grupa ta ma zamiar popełnić przestępstwo o charakterze terrorystycznym, to taka osoba może zostać ukarana od 3 lat do maksymalnie 15 lat.

Jeśli ktoś dobrowolnie odstąpi od udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ujawni np. policji, prokuraturze wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu lub zapobiegnie popełnieniu zamierzonego przestępstwa, to wówczas nie będzie podlega karze.

Obrońca

W ramach specjalizacji w prawie karnym kancelaria prawna, którą prowadzę w Łodzi zajmuje się również tematyka zorganizowanych grup przestępczych. Adwokat specjalizujący się w tym obszarze udziela porad prawnych oraz podejmuje się działania w szeroko pojętym interesie klienta. Ponieważ przestępstwa związane z przynależnością do zorganizowanych grup przestępczych są surowo karane pomoc adwokata może przydać się już na samym początku postępowania przygotowawczego. Ustanowienie obrońcy nie powinno być więc odwlekane w czasie. Adwokat w Łodzi natychmiast i profesjonalnie podejmuje działanie zarówno w sprawach dotyczących udziału, jak i kierowania taką organizacją.