Wypadki drogowe - od porad prawnych po reprezentację klienta

Zdarzenia takie jak wypadki drogowe z reguły są konsekwencją nieumyślnego działania i mogą przydarzyć każdemu. Rodzą jednak konsekwencje prawne, które mogą być dotkliwe. Ich rozmiar zależy od rodzaju zdarzenia drogowego. W przypadku stłuczek i wykroczeń najczęściej nakładany jest mandat karny, nalicza się punkty karne oraz kieruje wnioski o ukaranie do sądu. Gorzej jest w przypadku spowodowania wypadku drogowego. Wówczas kodeks karny konkretnie definiuje to przestępstwo oraz konsekwencje za nie. Wypadki drogowe oznaczają:

  • umyślne lub nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
  • doznanie urazu przez inną osobę, trwającego dłużej niż 7 dni.

Naruszenie przez uczestnika ruchu zasad bezpieczeństwa podczas wypadków drogowych oznacza złamanie reguł obowiązujących w ruchu drogowym w postaci np. sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych czy konkretnych przepisów z Kodeksu Ruchu Drogowego – np. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie na czerwonym świetle itd. Aby zdarzenie na drodze zostało zdefiniowane jako wypadek drogowe, musi jeszcze dojść do obrażeń ciała, trwające powyżej 7 dni. Jeśli w wypadku ucierpi wyłącznie osoba najbliższa sprawcy, wówczas ściganie przestępstwa odbywa się wyłącznie na jej wiosek. Wyjątkiem są tylko sytuacje, w których taka osoba poniosła śmierć lub odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu.
Prowadzona przez mnie kancelaria prawna działająca w Łodzi oferuje nie tylko porady prawne w tym zakresie, ale również pomoc doświadczonego adwokata.

Konsekwencje prawne wypadków drogowych

Wypadki drogowe zagrożone są następująca karą:

  • kara pozbawienia wolności do lat 3, przy czym w przypadku spowodowania ciężkich obrażeń ciała lub śmierci innej osoby – kara pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat, a jeśli sprawca będzie do tego jeszcze pod wpływem alkoholu, to wówczas sąd może zdecydować o karze nawet 12 lat więzienia,
  • zakaz prowadzenia pojazdów – od roku do 15 lat lub nawet dożywotnio (w przypadku nietrzeźwych kierowców, którzy spowodują wypadek drogowy, następstwem którego będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innej osoby),
  • odszkodowanie przyznawane ofiarom wypadków lub ich najbliższym,
  • wpis do Krajowego Rejestru Karnego.

Doświadczony adwokat – pomoc na każdym etapie sprawy

Sprawy związane z wypadkami drogowymi są trudne i często skomplikowane. Adwokat to osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Potrafi zweryfikować i kontrolować prace biegłych zajmujących się tego typu zdarzeniami drogowymi. Współpraca mojej kancelarii adwokackiej z osobami, które są sprawcami wypadków drogowych, najczęściej zaczyna się od porad prawnych. Jeśli klient zdecyduje się na pomoc adwokata, wówczas opracowywana jest linia obrony i zbierane są dowody. Jednocześnie moja kancelaria adwokacka reprezentuje klienta na każdym etapie postępowania przed policją, prokuraturą oraz sądem w takim mieście jak Łódź lub innym. Adwokat może się przydać zwłaszcza wtedy, gdy prowadzone są negocjacje z pokrzywdzonym. Jak pokazuje praktyka – często za jego zgodą niektóre postępowania są warunkowo umarzane. Adwokat też dopilnuje tego, aby sprawca zainteresował się stanem zdrowia poszkodowanego, postarał się naprawić wyrządzoną szkodę, a jednocześnie nie ulegał nieuzasadnionym żądaniom osób, które ucierpiały w wypadku. Bez konsultacji z adwokatem lepiej też nie poddawać się dobrowolnie karze – taka propozycja jest często bowiem praktykowana. Specjalista od prawa karnego będzie również czuwał nad tym, czy w odpowiedni sposób zabezpieczono wszystkie dowody z miejsca zdarzenia.
Poza obrońcą sprawcy wypadku, jako adwokat oferuję w Łodzi również pomoc klientom, którzy zostali w jakikolwiek sposób poszkodowani w zdarzeniu drogowym.