Windykacja należności – polubowna i sądowa

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej istnieje zawsze ryzyko, że kontrahenci czy wspólnicy nie wywiążą się zapisów zawieranych umów na realizację określonych usług czy kupno/sprzedaż konkretnych towarów. W efekcie jedna ze stron staje się dłużnikiem, a wierzyciel przez lata bezskutecznie próbuje ściągnąć należne mu świadczenia pieniężne. Jak wynika z doświadczenia prowadzonej przeze mnie kancelarii prawnej na terenie Łodzi, wiele z tych spraw kończy się na zatrudnieniu adwokata, który walczy w imieniu klienta o spłatę zadłużenia, wykorzystując różne możliwości prawne. Windykacja należności może bowiem nastąpić na etapie polubownego załatwienia kwestii wierzytelności w wyniku zawarcia ugody czy poprzez zareagowanie przez dłużnika na wezwanie do zapłaty. Gdy jednak nie jest to możliwe, to wówczas w grę wchodzi tylko wynajęcie adwokata, który sporządzi pozew do sądu i będzie w nim reprezentował wierzyciela.

Reprezentacja wierzycieli i dłużników

Moja kancelaria prawna oferuje klientom indywidualnym, jak i firmowym z terenu takiego miasta jak Łódź kompleksową pomoc adwokata w następującym zakresie:

  • wezwania do zapłaty – sporządzenie na rzecz wierzyciela przed sądowego wezwania do zapłaty i dopilnowanie procedury jego doręczenia oraz wykonania. Ponadto pomoc w tej kwestii osobie, do której jest ono adresowane;
  • sporządzanie pozwów do sądu – jeśli dłużnik nie skorzysta z możliwości uregulowania należności na etapie przedsądowym, pozostaje już tylko opcja skierowania pozwu w tej sprawie do sądu. Adwokat specjalizujący się w windykacjach należności, doradzi jak je sformułować, czego się domagać, jak również poczyni różnego rodzaju starania, aby sprawdzić faktyczny majątek trasata. Klient może liczyć na jego pomoc od momentu przygotowania pozwu i złożenia go sądu aż po prawomocny wyrok i dopilnowanie jego wykonania przez komornika;
  • reprezentowanie przed sądem – wierzyciel nie musi osobiście zmagać się z tak nieprzyjemnymi sprawami jak odzyskiwanie swoich pieniędzy. Adwokat może zostać jego pełnomocnikiem i zająć się dopełnieniem wszelkich formalności, jak i występowaniem w imieniu klienta w sądzie;
  • ugody – wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności od dłużnika polubownie, czyli spróbować nakłonić dłużnika do spłaty długu w toku negocjacji. Na tym etapie przyda się doświadczenie adwokata, który będzie wiedział jak rozmawiać z osobą, która zalega z pieniędzmi, jakie postawić jej warunki i czuwać będzie nad tym, aby wypełniła postanowienia zawartej z wierzycielem ugody. Moja kancelaria prawna oferuje również reprezentację adwokata dłużnikowi. Ugody nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami, a pozwalają – przy dobrze przeprowadzonych negocjacjach – osiągnąć kompromis obu stronom.

Kancelaria prawna z Łodzi zajmie się każdą sprawą, jaką powierzy jej zarówno osoba dochodząca należnych jej pieniędzy, jak i dłużnik, który nie wie w jaki sposób poradzić sobie z taką sytuacją. Warto skorzystać z pomocy adwokata, specjalisty w zakresie windykacji należności.