Czym jest separacja?

Nie każdy jest gotowy na to, aby od razu ostatecznie rozstać się ze współmałżonkiem. Dlatego tymczasowym rozwiązaniem, zanim dojdzie do sprawy rozwodowej, jest separacja. To czas, kiedy można albo pogodzić się z małżonkiem, albo zdecydować się na wystąpienie z pozwem rozwodowym. Separacja może być także dobrym rozwiązaniem dla osób, które np. z powodu przekonań religijnych, opinii rodziny czy innych nie dopuszczają do rozwodu, ale jednocześnie nie wyobrażają sobie już dalszego wspólnego pożycia.

Aby separacja została orzeczona przez sąd, trzeba udowodnić jedną z przesłanek – zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Może o nią wystąpić także małżonek winny tej sytuacji. Po wydaniu decyzji przez sąd małżeństwo nadal formalnie trwa, jednak małżonkowie nie mają już obowiązku wspólnego pożycia. Oznacza to, że każdy z nich może mieszkać osobno i prowadzić odrębne życie. Zmienia się także kwestia wspólnego do tej pory majątku. Od momentu orzeczenia separacji między małżonkami powstaje automatycznie rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że każdy zarabia na swój majątek, zarządza nim samodzielnie i ponosi sam odpowiedzialność za powstałe zobowiązania.

Pomoc adwokata od prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka w Łodzi oferuje wsparcie się m.in. w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Wśród spraw, którymi się zajmujemy z tej dziedziny prawa, znajduje się m.in. separacja. Specjalizujący się w tym zakresie prawnik wyjaśnić może klientowi, na czym polega orzeczenie jej przez sąd, co się zmienia od strony prawnej dla małżonków oraz pomóc w przygotowaniu wniosku o separację. Jej najważniejsze skutki prawne to – poza wspomnianą już rozdzielnością majątkową – wyłączenie od dziedziczenia (małżonkowie po sobie nie dziedziczą) oraz uchylenie domniemania, że dziecko, które urodziło się po upływie 300 dni od separacji, jest dzieckiem męża. Oprócz tego w akt małżeństwa wpisywana jest informacja o niej.

Separacja reguluje także takie kwestie jak:

  • ustalenie winy rozkładu pożycia,
  • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem,
  • wysokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz wspólnych małoletnich dzieci.

Adwokat od prawa rodzinnego i opiekuńczego informuje również klientów o tym, że separacja może zostać nieorzeczona w sytuacji, jeśli:

  • ucierpiałoby w jej następstwie dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  • byłaby niezgodna z zasadami współżycia społecznego.

Separacja może być orzekana nieprocesowo, jeśli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.
Orzeczenie separacji nie oznacza, że małżonek nie będzie mógł w przyszłości się rozwieść. Jednak taka decyzja sądu oznacza, że nie ma możliwości powrotu do poprzedniego nazwiska, ani też nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Skutki prawne separacji ustają w momencie, kiedy sąd orzeknie jej zniesienie – na zgodne żądanie małżonków. Jednocześnie rozstrzyga on kwestię władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem oraz może utrzymać w mocy rozdzielność majątkową. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu małżeństwo znowu staje się pełnoprawnym związkiem.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej na temat separacji – prawnik z naszej kancelarii adwokackiej może udzielić wyczerpującej porady prawnej.