Sprawy rozwodowe – jedna ze specjalizacji kancelarii adwokackiej

Przechodzenie procedury rozwodowej to trudny okres w życiu rozstających się małżonków. Nie brakuje wówczas różnego rodzaju emocji, z którymi trudno sobie dać radę. Prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym i opiekuńczym może okazać się wsparciem w zakresie przejścia przez całe postępowanie. Nasza kancelaria adwokacka, obsługująca klientów w takim mieście jak Łódź i w jej okolicach, oferuje pomoc adwokata, którego specjalizacją są m.in. rozwody. Mając duże doświadczenie i indywidualne podejście do klienta i sytuacji, w jakiej się znalazł, poprowadzi jego sprawę o rozwód i pomoże zrealizować cele, jakie sobie założył. W kancelarii adwokackiej działającej na terenie Łodzi świadczymy pełen zakres pomocy prawnej. Z naszym prawnikiem można skonsultować decyzję o rozwodzie, dowiedzieć się, na czym polega postępowanie w tej kwestii czy poznać skutki prawne sądowego orzeczenia. Adwokat także pomoże w przygotowaniu pozwu. Odpowiednio wyłuszczona i merytoryczna treść może wpłynąć na to, że sąd już na pierwszej rozprawie (przy zgodnej decyzji małżonków) wyda wyrok w tej sprawie. Ponadto prawnik podpowie, jakie materiały dowodowe najlepiej zgromadzić. Może też zostać pełnomocnikiem małżonka, jeśli ten nie chce osobiście pojawiać się w sądzie.

Ustanie małżeństwa przez rozwód

Kodeks rodzinny i opiekuńczy uzależnia ustanie małżeństwa przez rozwód przy spełnieniu kilku przesłanek. Orzeczony może być tylko pod warunkiem, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że nie ma już między nimi duchowej, fizycznej i materialnej więzi, która stanowi cel małżeństwa i umożliwia realizację jego podstawowych zadań. Decyzję podejmuje sąd, który może wskazać, że do rozwodu doszło:

  • z winy obu małżonków,
  • jednego z małżonków.

Może także wydać wyrok rozwodowy bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron.

Rozwód nie zostanie orzeczony w sytuacji, jeśli miałoby na tym ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, które mają małżonkowie lub byłby on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeknie rozwodu także wtedy, gdy zażąda go małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że drugi małżonek wyrazi na to zgodę albo jeśli się okaże, że jego odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Pozostałe skutki prawne rozwodu

Mimo iż rozwód dotyczy małżonków, to jednak jego konsekwencje dotykają całą rodzinę, w tym dzieci. Jego skutkiem są także inne kwestie, które należy uregulować, a w jakich również może przydać się pomoc adwokata. Wśród nich jest m.in.:

  • ustalenie alimentów na rzecz dziecka,
  • ustalenie alimentów na rzecz małżonka,
  • ustalenie władzy rodzicielskiej – wspólnej w pełnym zakresie lub powierzenie jej jednemu rodzicowi, a tym samym ograniczenie lub pozbawienie jej w przypadku drugiego,
  • ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • podział majątku wspólnego,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • rozwiązanie kwestii korzystania ze wspólnego mieszkania.

W ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który zmienił nazwisko, może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Musi tylko złożyć specjalne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Z żądaniem orzeczenia przez sąd o rozwodzie wystąpić może każdy z małżonków. Kancelaria adwokacka służy kompleksową pomocą w tym zakresie klientom z Łodzi i okolicznych miejscowości.