Rozbój – kradzież i przemoc wobec innej osoby

Sprawy karne to część usług jakie w ramach swojej działalności oferuje moja kancelaria adwokacka. Wśród nich znajdują się różnego rodzaju przestępstwa przeciwko mieniu. Do nich należy m.in. rozbój definiowany jako szczególny rodzaj przestępstwa kradzieży. Charakteryzuje go:

  • zabór mienia, który kwalifikowany jest tak jak kradzież,
  • zastosowanie przemocy względem osoby, grożenie jej natychmiastowym użyciem przemocy lub doprowadzenie jej do stanu nieprzytomności albo bezbronności.

Rozbój ma miejsce nie tylko w sytuacji, gdy sprawca odbierze ofierze daną rzecz, ale także wtedy, gdy pokrzywdzony sam ją wyda pod wpływem groźby użycia przemocy.
Porady prawne, jak i prowadzenie sprawy klienta przez doświadczonego adwokata to propozycja mojej kancelarii adwokackiej.

Kara za rozbój

Minimalny wymiar kary za rozbój wynosi 2 lata pozbawienia wolności, a maksymalny – 12 lat więzienia. Gdy podczas tego przestępstwa dodatkowo użyto niebezpiecznego narzędzia (broń palna, nóż, inny, podobnie niebezpieczny przedmiot lub środek obezwładniający) to sprawcy grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 3 lata. Sprawca tego typu przestępstwa nie może też liczyć na warunkowe umorzenie sprawy, ani skorzystać z dobrowolnego poddania się karze.
Zgodnie z Kodeksem Karnym, gdy ma miejsce tzw. wypadek mniejszej wagi, to odpowiedzialność za rozbój jest nieco łagodniejsza i wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Dobry adwokat – kompleksową pomoc w sprawie o rozbój

Gdy dochodzi do przestępstwa takiego jak rozbój, to wówczas pomoc ze strony adwokata bardzo się przyda. Kancelaria prawna, którą na co dzień prowadzę w takim mieście jak Łódź poleca wyspecjalizowanego adwokata, mającego na swoim koncie wiele spraw o tym charakterze. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą na opracowanie najkorzystniejszej dla osoby oskarżonej linii obrony. Klienci, którzy powierzą mi sprawę o rozbój mogą liczyć na pełną informację w toku całego postępowania, sprawdzanie terminów, dopełnienie wszelkich formalności i stały dostęp do związanych z nią dokumentów. Udzielane przez adwokata porady prawne oraz jego kompleksowa pomoc w sprawie o rozbój dedykowane są również osobom, które zostały pokrzywdzonego w wyniku tego przestępstwa. Łódź to miasto, w którym w każdej chwili można skorzystać ze wsparcia prawnego mojej kancelarii adwokackiej.