Przestępstwa narkotykowe – szybka pomoc adwokata

Sprawy o przestępstwa narkotykowe są często skomplikowane i mogą skutkować wysokimi karami. Fachowe porady prawne to jedna z form pomocy, jaką oferuje prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka w Łodzi. Konsultacja problemu z adwokatem może pomóc osobie, która została uwikłana w tego typu sprawę. Ilość przestępstw narkotykowych rośnie z roku na rok. Handel, obrót nimi, wytwarzanie czy posiadanie to tematy, z którymi walczą organy ścigania. Często pojawiają się wnioski o aresztowanie, zakładane są podsłuchy, pozyskiwani są świadkowie koronni, a na wokandę wpływa coraz więcej spraw.

Jakie konsekwencje ponoszą sprawcy przestępstw narkotykowych? Są to często oskarżenia oparte na zeznaniach jednej osoby. Osoby zatrzymane mają utrudniony kontakt z adwokatem we wczesnej fazie postępowania i zazwyczaj trafiają do aresztu. Co w takich sytuacjach robić? Szybki kontakt z adwokatem rodziny, znajomych osoby podejrzanej i wspomniane już konkretne porady prawne mogą mieć wpływ na dalsze postępowanie i tworzenie linii obrony. Adwokat od samego początku przejęcia sprawy będzie czuwał nad przebiegiem wszystkich czynności.

Najbardziej popularne przestępstwa narkotykowe

Najważniejsze i najczęściej spotykane w praktyce sądowej przestępstwa narkotykowe to:

  • produkcja narkotyków,
  • uprawa,
  • przemyt narkotyków (handel narkotykami),
  • wprowadzenie narkotyków do obrotu,
  • udzielanie lub nakłanianie do narkotyków,
  • posiadanie narkotyków.

Już za samo posiadanie małej ilości narkotyków grozi do miesiąca od 3 lat pozbawienia wolności lub od roku do 10 lat – w przypadku znacznej ilości środków odurzających. Za handel nimi można otrzymać nawet maksymalnie 15 lat więzienia.
Każda sprawa za narkotyki jest inna. Z pomocą adwokata w Łodzi można powalczyć o jak najniższy wymiar kary. Pojawia się też możliwość pójścia na tzw. „układ” z prokuratorem. To tzw. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Oskarżony i prokurator uzgadniają wówczas wymiar kary i ewentualne środki karne za popełniony przez oskarżonego czyn. Jeśli sąd, po zbadaniu tego wniosku, uzna go za zasadny, to wówczas orzeknie karę i środki karne w wymiarze proponowanym przez wnioskodawców.
Kancelaria prawna z Łodzi zapewnia wsparcie adwokata zaraz po zatrzymaniu w każdej sprawie związanej z przestępstwami narkotykowymi.