Prawo spadkowe Łódź – pomoc dla spadkodawców i spadkobierców

Ze spadkami bywają różne problemy wynikające najczęściej ze skomplikowanych relacji rodzinnych. Spadkodawcy nie zawsze spełniają oczekiwania spadkobiorców i podobnie jest w drugą stronę. Między decyzjami, jakie podejmuje osoba zostawiająca po sobie spadek, a tym, na co pozwala lub do czego zobowiązuje prawo spadkowe są czasami rozbieżności. Adwokat, który specjalizuje się w tej dziedzinie prawa jest najlepszym adresem do tego, aby wyjaśnić wszelkie kwestie związane m.in. z nabyciem, przyjęciem lub odrzuceniem spadku czy zachowkiem. Sprawy spadkowe, które toczą się w sadzie, bardzo często trwają bardzo długo. Wynajęcie adwokata to zabezpieczenie swojego interesu na każdym etapie postępowanie. Jest to bowiem osoba, która dopilnuje wszystkich najważniejszych dla klienta kwestii.

Jako adwokat specjalizujący się m.in. w tej dziedzinie prawa udzielam m.in. porad prawnych wyjaśniając różnorodne kwestie związane z dziedziczeniem, podziałem majątku spadkowego. Na moją pomoc mogą liczyć także spadkodawcy w zakresie przygotowania testamentu lub właściwego sformułowania umów darowizny czy dożywocia.

Moja kancelaria prawna oferuje pomoc adwokata w Łodzi dla takich spraw jak:

  • dział spadku – to podział rzeczy należących do spadku pomiędzy spadkobierców, który można dokonać w wyniku umowy między nimi. Opracowanie takiego dokumentu o odpowiedniej formie treści można powierzyć adwokatowi. Podobnie jak sformułowanie wniosku do sądu o dokonanie podziału spadku czy reprezentowanie interesów klienta w sądzie w sytuacji, gdy jest to kwestia sporna;
  • stwierdzenie nabycia spadku – to postanowienie sądowe, na podstawie którego spadkobierca jest osobą uprawnioną do władania spadkiem wobec osób trzecich. Sąd wymienia w nim również spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców i przypadające im udziały spadkowe. Nabycie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Aby udowodnić swój status spadkobiercy zmarłego z pomocą adwokata mogą wnioskować o postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub alternatywnie – postarać się o notarialnie poświadczony akt dziedziczenia spadku;

Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna z Łodzi świadczy pomoc także klientom zagranicznym, którzy na co dzień mieszkają poza Polską, a tu z kolei dziedziczą majątek po rodzinie czy innych osobach.

  • przyjęcie spadku – spadkobierca może wyrazić zgodę na przyjęcie spadku, czyli zgodzić się na nabycie wszystkich praw i obowiązków z nim związanych. W takich sytuacjach porada prawna adwokata, który ma już doświadczenie w sprawach spadkowych, może okazać się niezwykle przydatna, zwłaszcza, że cofnięcie skutków przyjęcia spadku jest bardzo trudne i może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach;
  • odrzucenie spadku – nie zawsze spadek jest rzeczą, którą warto przyjąć. Może bowiem oznaczać dodatkowe kłopoty prawne czy finansowe. Skonsultowanie tego z adwokatem, który w obiektywny i rzetelny sposób przeanalizuje wszystkie argumenty „za” i „przeciw”, pomoże w podjęciu najkorzystniejszej dla klienta decyzji;
  • zachowek – do żądania zachowku uprawnieni są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy – w sytuacji, gdy nie ma sporządzonego testamentu, są powołani do spadku z ustawy. To rozwiązanie, w którym pomóc może adwokat w sytuacjach, kiedy spadkodawca pomija w testamencie najbliższą rodziną, zapisując cały swój majątek dalszym krewnym czy osobom trzecim.