Prawo rodzinne i opiekuńcze – sprawy o delikatnym charakterze

Taka dziedzina prawa jak prawo rodzinne i opiekuńcze należy do niezwykle delikatnych. Obejmuje bowiem problemy i działania, które wpływają zazwyczaj w sposób trwały na ludzkie losy. Osoby, które podejmują decyzje o separacji czy rozwodzie zmagają się z wieloma trudnymi emocjami. Adwokat jest osobą, która w imieniu klienta zapanuje nad tym, aby dopilnować wszystkich terminów, przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty, czy zadba o zebranie materiału dowodowego.

Zakres spraw podlegających prawu rodzinnemu i opiekuńczemu jest bardzo szeroki. Oto kilka najważniejszych, przykładowych tematów, jakich podejmuje się moja kancelaria prawna na rzecz klientów z takiego miasta jak Łódź:

  • separacja – to inaczej sądowe uregulowanie faktycznego rozłączenia małżonków, bez rozwiązywania związku małżeńskiego. Może być rozwiązaniem tymczasowym podczas którego małżonkowie pogodzą się lub stanowić fazę przejściową przed wystąpieniem z pozwem rozwodowym. Na każdym etapie działania przydać się mogą porady prawne adwokata, jak i reprezentacja klienta przed sądem;
  • rozwód – przesłanką jest zerwanie więzi duchowej, fizycznej i materialnej między małżonkami. Może być orzeczony z winy obu małżonków, jednego z nich lub bez orzekania o winie. W każdym przypadku kancelaria prawna gwarantuje profesjonalną reprezentację klienta;

Specjalizujący się w prawie rodzinnym i opiekuńczym adwokat z Łodzi to często więc najlepsza alternatywa, aby przejść przez trudne sprawy związane z osobami bliskimi, konieczne do uregulowania pewnych kwestii prawnych.

  • alimenty – Adwokat poradzi sobie ze sprawami o przyznanie, zmniejszenie bądź zwiększenie świadczenia alimentacyjnego lub też o uchylenie się od niego. Jego pomoc przyda się przy staraniu się o alimenty nie tylko na rzecz małoletnich dzieci, ale również innych członków rodziny czy osób związanych z osobą zobowiązana do ich uiszczania;
  • podział majątku – jeśli małżonkowie są zgodnie – podziału majątku można dokonać jeszcze przed rozwodem. Gdy jednak nie potrafią się porozumieć w tej kwestii – wówczas podział majątku następuje dopiero po orzeczeniu rozwodu. Adwokat może uczestniczyć w rozmowach przed sprawą rozwodową, jak i powalczyć o jak najlepsze rozstrzygnięcie w sądzie dla małżonka, którego reprezentuje;
  • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa – to sprawy, które dotyczą zazwyczaj dzieci ze związków pozamałżeńskich, a ustalane są sądownie. W przejściu przez całą, często trudną emocjonalnie, procedurę pomaga adwokat;
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem – rodzic pozbawiony opieki nad dzieckiem może dochodzić przez sąd swojego prawa do kontaktów z nim. Adwokat pomaga nie m.in. w zakresie przygotowania odpowiedniego wniosku w tej sprawie. Reprezentuje zarówno klienta, który chce skorzystać z tego prawa, jak i osobę sprawującą pieczę nad dzieckiem, która chce, aby zakazano tego typu kontaktów z uwagi na dobro małoletniego;
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej – pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej naprzemienne wykonywanie to kilka alternatyw, z których można skorzystać w zakresie opieki nad dzieckiem. Doświadczony w tym zakresie adwokat będzie wiedział m.in. jakie argumenty w tym zakresie można wykorzystać;
  • ubezwłasnowolnienie – całkowite albo częściowe pozbawienie danej osoby możliwości działania ze skutkiem prawnym ma na celu ochronę interesu osobistego lub majątkowego osoby fizycznej oraz jej najbliższych. Przesłanką do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie jest niemożność kierowania swoim postępowaniem przez daną osobę. Procedura ta jest trochę skomplikowana i wsparcie adwokata może okazać się bardzo przydatne.