Prawo pracy Łódź – adwokat, prawnik, radca prawny - porady prawne

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy posiadają wiele obowiązków i przywilejów, jakie daje im prawo pracy. W praktyce jednak nie zawsze są te prawa przestrzegane przez jedną i drugą stronę. Rodzi to wówczas sytuacje sporne i konfliktowe, a efektem końcowym są sprawy toczące się na wokandzie sądowej. W mojej kancelarii prawnej w Łodzi można znaleźć adwokata mającego już wieloletnie doświadczenie w prawie pracy.

Porady prawne, jak i wsparcie podczas postępowania w sądzie mogą przydać się w takich sprawach jak m.in.:

  • mobbing – osoby prześladowane w tym zakresie, jak i oskarżone o mobbing mają sprawo skorzystać z pomocy adwokata, który zrobi dokładną analizę sytuacji, zgromadzi odpowiedni materiał dowodowy i będzie walczył o interes klienta w sądzie;
  • przywrócenie do pracy – nie zawsze zwolnienie z pracy jest słuszne, podobnie jak i oskarżenie w tym zakresie. Rolą adwokata jest dowiedzenie, że klient, którego reprezentuje ma rację i przekonanie do tego sądu;
  • należne wynagrodzenie za pracę – zalegle pensje, nadgodziny czy inne świadczenia są w niektórych zakładach pracy nagminnym zjawiskiem. Pracownicy, których dotknęła taka sytuacja mają prawo powalczyć o należne wynagrodzenie za pracę. Przyda się im wsparcie prawne doświadczonego adwokata, który w ich imieniu, będzie wnioskował o należne świadczenia i odsetki od nich;
  • wypadki przy pracy – to zdarzenia, których nie może wykluczyć żaden pracodawca. Jego obowiązkiem jest jednak zapewnienie pracownikowi bezpiecznych warunków do pracy. Gdy jednak dochodzi do takiej sytuacji wówczas pomocy adwokata potrzebuje zarówno pracodawca, jak i pracownik. Pierwszemu zależeć będzie na jak najmniejszych konsekwencjach prawnych, a drugiemu – na odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu;
  • wydawanie opinii z zakresu prawa pracy – w ramach pomocy prawnej adwokat może przygotować różnego rodzaju opinie o pracowniku, jego pracy czy innych zagadnieniach, które obejmuje prawo pracy;
  • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniu sądowym – bez adwokata trudno jest w sądzie bronić swoich interesów. Dlatego i pracownicy i pracodawcy mogą liczyć na rzetelne wsparcie w tym zakresie ze strony mojej kancelarii prawnej;
  • zmiany w świadectwie pracy – w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Ten fakt nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Nie zawsze jednak pracownik jest usatysfakcjonowany otrzymanym dokumentem i wówczas może domagać się naniesienia w nim zmian, czyli sprostowania świadectwa pracy. W tym zakresie doradzić może adwokat. Przygotuje także odpowiedni wniosek w sprawie uwzględnie odszkodowanie z tytułu niezgodnego rozwiązania;
  • umowy o pracę – pracownik może skorzystać prawa o odszkodowanie w wypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę. W dochodzeniu tego roszczenia można liczyć na wsparcie prawne adwokata. Przyda się on także pracodawcy, który musi zmierzyć się z takim problemem.

Oprócz tego adwokat od prawa pracy sporządza umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, klauzule o zakazie konkurencji czy o tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto tworzy regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, wypowiedzenia w zakresie umów o pracę czy porozumienia stron oraz wiele innych dokumentów. Kancelaria prawna w Łodzi zapewnia adwokata na każdym etapie spraw związanych z prawem pracy.