Adwokat - odszkodowania po wypadku Łódź

Prowadzona przez mnie w Łodzi kancelaria prawna realizuje zlecenia klientów w zakresie spraw wynikających z prawa odszkodowawczego. Wypadki komunikacyjne czy wypadki przy pracy to zdarzenia, które często mają miejsce. Nierzadko również do mojej kancelarii prawnej trafiają sprawy związane z błędami w sztuce lekarskiej. Nie zawsze jednak z tego tytułu otrzymuje się należne odszkodowanie lub przyznane świadczenie rozczarowuje osobę poszkodowaną, bądź jej najbliższych.

Wówczas, dzięki wynajęciu adwokata, można powalczyć o wyższą kwotę. Doświadczonego specjalistę w prawie odszkodowawczym znaleźć można w mojej kancelarii prawnej. Jego wiedza oraz praktyka wynikająca z wielu poprowadzonych w Łodzi spraw przydać się może w takich przypadkach jak:

  • wypadek komunikacyjny – każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, która nie ponosi wyłącznej winy za to zdarzenie, ma prawo ubiegać się o świadczenia mające na celu naprawienie doznanej szkody i krzywdy. Może to być kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta. Jeśli odszkodowanie nie jest satysfakcjonujące skorzystać można z porady prawnej adwokata lub zatrudnić go, aby zajął się przyznaniem świadczenia w wyższej kwocie. Warto pamiętać, że okres przedawnienie ubiegania się o roszczenia odszkodowawczego mija po trzech latach od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia;
  • błędy w sztuce lekarskiej – zdarzają się zarówno podczas drobnych zabiegów, jak i skomplikowanych operacji. Związane są z pobytem w szpitalu, jak i w gabinecie lekarskim i dotyczą zdarzenia medycznego, w wyniku którego chory został poszkodowany, czyli jego leczenie przedłużyło się, a przy tym poniósł dodatkowe koszty lub doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu albo nawet stracił życie. Zawinić może zarówno lekarz specjalizujący się w danej dziedzinie, jak i tzw. biały personel. Odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej są sprawami, które czasami ciągną się bardzo długo i skomplikowanymi. Jednak doświadczenie adwokata pozwoli przygotować zarówno odpowiednią linię obrony dla osoby oskarżonej o tego typu działanie, jak i odpowiednie argumenty dla poszkodowanego lub – jeśli poniósł śmierć w następnie błędu lekarskiego – walczącej o odszkodowanie jego rodziny;
    • polisy na życie – rolą adwokata w tym przypadku jest zadbanie o właściwe zabezpieczenie interesu klienta decydującego się daną polisę o charakterze ochronnym, ochronno-oszczędnościowym lub oszczędnościowym – terminową (na określony okres czasu) lub na całe życie. Taki dokument można z nim skonsultować, jak również z jego pomocą dochodzić realizacji zapisów, jakie się znalazły w ubezpieczeniu, a nie zostały przez ubezpieczyciela zrealizowane. Adwokat specjalizujący się w prawie odszkodowawczym jest również do dyspozycji firm oferujących polisy na życie;
    • wypadek przy pracy – poza wypadkiem komunikacyjnym, wypadek przy pracy jest kolejnym, najczęstszym przypadkiem, jakim zajmuje się moja kancelaria prawna. Z pomocy adwokata skorzystać może zarówno poszkodowany pracownik, jak i odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracodawca. Uszczerbek na zdrowiu – trwały lub tymczasowy lub zgon, niezdolność do pracy to kilka podstawowych elementów, jakie pojawiają się przy wypłacaniu odszkodowań. Jeśli ich suma nie spełnia oczekiwań osoby poszkodowanej – można zawsze z pomocą adwokata odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

    Osoby poszkodowane w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy na skutek błędów lekarskich mogą liczyć na wsparcie profesjonalnej kancelarii prawnej działającej dla klientów z Łodzi i okolic.