Prawo nieruchomości – pomoc adwokata w Łodzi

Wśród dziedzin prawa, w których specjalizuje się moja kancelaria prawna w Łodzi, znajduje się m.in. prawo nieruchomości. Wszelkie zagadnienia związane z regulacją ich własności, posiadaniem czy sam obrót nieruchomościami wymagają znajomości wielu przepisów prawnych. Zaniedbania w kwestiach umów czy nie dostosowanie się do obowiązujących wytycznych skutkują zazwyczaj konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Adwokat z Łodzi jest osobą, która pomoże dopilnować tematów związanych z prawem nieruchomości oraz w sytuacjach spornych, zahaczających o wokandę. Poszuka najkorzystniejszych dla klienta rozwiązań i będzie reprezentował jego interesy przed różnymi podmiotami. Kwestia nieruchomości często powiązana jest z prawem cywilnym. Zawierane są bowiem różnego rodzaju umowy, które – w celu maksymalnej ochrony własnych interesów – lepiej skonsultować z adwokatem. Wskaże on bowiem potencjalne zagrożenia i skutki, a jednocześnie zaproponuje najlepsze rozwiązania, dopuszczalne w obrębie obowiązującego prawa. Innym problem związanym z prawem cywilnym jest kwestia zasiedzenia nieruchomości, zniesienia własności czy eksmisji.

Adwokat – specjalista od różnego rodzaju spraw

W zakresie prawa nieruchomości adwokaci w Łodzi zadeklarować mogą swoją pomoc w takich kwestiach jak:

 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • najem lokali – przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów,
 • eksmisja,
 • służebność,
 • uwłaszczenie nieruchomości,
 • zapłata,
 • prawo pierwokupu,
 • uzgodnienie zapisów w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • ustanowienie drogi koniecznej oraz służebności przesyłu, przejazdu,
 • dochodzenie roszczeń o wykup nieruchomości,
 • rozgraniczenie, podział lub scalenie nieruchomości, ustanowienie odrębnej własności lokali,
 • opracowanie umów dotyczących nieruchomości z klauzulami zabezpieczającymi interesy klienta.

Ponadto adwokat z Łodzi może przydać się przy wszelkiego typu sprawach związanych z naruszeniem własności nieruchomości takich jak np. usunięcie, przesunięcie cudzych urządzeń. Doradzi w kwestiach, które obejmują obrót nieruchomościami. Pomoże skonstruować czy zaopiniować umowy przedwstępne, darowizny, umowy dożywocia, służebności mieszkania itd.

Obsługa prawna klientów indywidualnych oraz firmowych

Ponieważ kancelaria prawna specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości i prawie cywilnym, to obsługuje klientów prywatnych oraz firmowych. Łódź, jak i jej okolice, to miejsca, gdzie można liczyć na pomoc adwokata. Dlatego na jego doradztwo i pomocą mogą liczyć np. osoby i podmioty zawierające umowy deweloperskie. Adwokat reprezentować może klienta przed organami gminy, wydziałami geodezji, architektury oraz sądem. Kancelaria prawna może także zająć się obsługą prawną wszelkiego rodzaju inwestycji związanych z nieruchomościami w takim mieście jak Łódź. Dotyczy to budowy obiektów mieszkalnych, handlowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych i o innym charakterze.

Rzetelna pomoc prawna adwokata – na to może liczyć każdy klient, który zgłosi się do mojej kancelarii prawnej w Łodzi.