Adwokat - sprawy karne Łódź, prawo karne i wykroczeń

Działająca na co dzień w Łodzi kancelaria prawna to adres, pod którym można znaleźć adwokata od prawa karnego i wykroczeń. Obrona przed organami ścigania i sądowymi to jedne z najczęściej zlecanych spraw w tej dziedzinie prawa.
Zadaniem adwokata jest dopilnowanie, aby wszystkie czynności podejmowane przez organy ścigania i sądowe przeprowadzone zostały we właściwy sposób.

Adwokat od prawa karnego i wykroczeń to specjalista, który swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie potrafi wykorzystać w szeroko rozumianym interesie klienta i wywalczyć dla niego jak najkorzystniejsze wyroki. Pełnomocnik, obrońca czy oskarżyciel posiłkowy – podejmie się każdej z tych ról dla klientów z Łodzi.

Kancelaria prawna podejmuje się takich spraw jak:

  • prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu – pomoc adwokata może przydać się już zaraz po policyjnej kontroli trzeźwości. To też prawo, z którego można skorzystać i zadbać tym samym o własny interes. Nie zawsze bowiem dobrowolne poddanie się karze będzie najlepszym rozwiązaniem. Adwokat może wynegocjować niższy wyrok;
  • wypadki drogowe – umyślne lub nieumyślne naruszenie zasad w ruchu drogowym może się różnie skończyć. Rolą adwokata jest doprowadzenie do zasądzenia jak najkorzystniejszego wyroku dla sprawcy, jak i osoby poszkodowanej, bądź najbliższych jej osób;
  • rozbój – zabór cudzego mienia wraz zastosowaniem przemocy jest szczególnym rodzajem kradzieży. Adwokat pomoże zarówno sprawcy, jak i osobie pokrzywdzonej. Warto, aby sprawę tego rodzaju poprowadził doświadczony specjalista;
  • pobicie – należy do przestępstw przeciwko zdrowiu. Wsparcie adwokata przyda się już zaraz po zdarzeniu – dopilnuje m.in. aby osoba poszkodowana poddała się obdukcji lekarskiej czy pomoże przygotować wniosek o ściganie za ten czyn;
  • kradzież – to zabranie cudzej rzeczy z zamiarem jej zatrzymania. Kancelaria adwokacka jest miejscem, gdzie można uzyskać wyczerpującą poradę prawną oraz kompleksowe wsparcie adwokata – zarówno na etapie przygotowawczym, jak i podczas rozprawy sądowej;
  • zorganizowane grupy przestępcze – wyrok można otrzymać już za samą przynależność do tego typu organizacji, bez udowodnienia popełnianie w jej ramach jakiegokolwiek przestępstwa. Adwokat przyda się jako obrońca podejmujący różnego rodzaju działania w szeroko pojętym interesie klienta;
  • oszustwo – jest działaniem motywowanym osiągnięciem korzyści. Pokrzywdzony wprowadzany jest w błąd lub ma błędne przekonanie, bądź też nie jest zdolny zrozumieć skutki podejmowanych decyzji w kwestii rozporządzania danym mieniem materialnym. W kancelarii prawnej sprawcy oraz osoby poszkodowane mogą uzyskać w tym temacie zarówno porady prawne, jak i kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania;
  • paserstwo – to przestępstwo o charakterze materialnym, którego można dopuścić się umyślnie (sprawca ma świadomość tego, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego) lub nieświadomie (sprawca nie ma świadomości, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego). Reprezentujący klienta adwokat przygotuje odpowiednią linię obrony;
  • groźby karalne – grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa (słownie, pisemnie, gestem itd.) jest karalne karą grzywny, ograniczenie lub pozbawienia wolności. Dzięki pomocy adwokata można wywalczyć najniższy wyrok;