Prawo cywilne i sprawy cywilne – pomoc adwokata dla klientów indywidualnych oraz firmowych

Prowadzona przez mnie kancelaria prawna w Łodzi zajmuje się kompleksowo wieloma dziedzinami prawa. Do nich należą m.in. prawo cywilne i prawo nieruchomości. Pierwsza z dyscyplin obejmuje szereg kwestii związanych ze sprawami osobowymi osób fizycznych oraz przedsiębiorców, prawem rzeczowym, prawem zobowiązań i prawem spadkowym. Adwokat z Łodzi przyda się zarówno klientom indywidualnym, jak i prowadzącym działalność gospodarczą, zwłaszcza gdy w grę wchodzi kwestia ochrony własności, posiadania czy też zawierania umów o różnym charakterze. Te sprawy są bardzo często zlecane mojej kancelarii prawnej.

Rozwiązania najkorzystniejsze dla klienta

Porady prawne, konsultacje czy reprezentacja klienta przed różnymi instytucjami, organami oraz sądem – na taką pomoc adwokata może liczyć każdy, kto boryka się z problemami z zakresu prawa cywilnego czy prawa nieruchomości. To specjalista, który pomoże wynegocjować umowę czy zajmie się kwestiami spornymi. Tym samym klienci mogą być spokojni o to, że o ich interes zadba rzetelny specjalista, który przeanalizuje dokładnie każdy przypadek, dopilnuje wszystkich terminów czy pomoże przygotować odpowiedni dokument. Wsparcie, jakie może udzielić doświadczony adwokat, zwiększa szansę na szybsze załatwienie danej sprawy i zazwyczaj zgodnie z oczekiwaniami klienta. Zarówno w zakresie prawa cywilnego, jak i prawa nieruchomości dobry adwokat zawsze wyszukuje rozwiązań najkorzystniejszych dla klienta, a jednocześnie mieszczących się w obowiązujących przepisach prawnych. Moja kancelaria prawna zaprasza do współpracy!

Adwokat w wielu sprawach

Wśród zagadnień jakimi zajmuje się moja kancelaria prawna w Łodzi znajdują się m.in.:

  • zniesienie współwłasności – które może odbywać się przez podział fizyczny rzeczy wspólnej z możliwością dopłaty pieniężnej, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych lub przez sprzedanie rzeczy i podział uzyskanych pieniędzy pomiędzy wszystkich współwłaścicieli – na pomoc adwokata można liczyć w każdym z tych przypadków;
  • najem lokali mieszkalnych i użytkowych – szeroko rozumiana pomoc osobom najmującym i wynajmującym w postaci m.in. doradztwa przy wyborze właściwej formy prawnej wynajmu, przygotowania i negocjowania umów najmu, reprezentowania klienta w sporach dotyczących umów wynajmu;
  • służebność – pomoc adwokata w sprawach dotyczących służebności gruntowej (przejścia, przejazdu, furtki, okna, czerpania studni), osobistej i przesyłu;
  • zasiedzenie – kompleksowa pomoc w zakresie nabywania w ten sposób na własność cudzej nieruchomości gruntowej, budowlanej czy lokalowej zarówno w całości, jak i na zasadzie uzyskania części udziałów w danej nieruchomości;
  • uwłaszczenie – wsparcie prawne adwokata przy staraniu się o uporządkowanie faktycznego stanu prawnego nieruchomości rolnych (wypełnienie wniosku, reprezentacja klienta w sądzie, zadbanie o wpis w księdze wieczystej);
  • eksmisja – pomoc w sytuacjach, w których trudno pozbyć się niechcianego lokatora, mimo iż zgodnie z prawem powinien się wyprowadzić (skonstruowanie wypowiedzenia najmu, przygotowanie wniosku o eksmisję itd.);
  • sprawy o zapłatę – które najczęściej obejmują zobowiązania wynikające z umów sprzedaży, najmu czy wykonanych usług.