Polityka prywatności

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adwokat Monika Kitscha-Kwasiborska prowadząca Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Łodzi, ul. Kossaka 9/1, 93-213 Łódź, adres e-mail: (dalej jako „ADO”).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celu wykonania zlecenia zgodnie z zawartą umową na podstawie z art. 6 ust 1 pkt a) – f rozporządzenia.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;
  4. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych , bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego;
  5. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.