Podział majątku – gdy wspólnota majątkowa małżonków ustaje

Jeśli małżonkowie nie zawarli przed ślubem umowy o rozdzielności majątkowej (tzw. intercyzy), to w momencie ich rozwodu kończy się ustawowa wspólność majątkowa. Wówczas można przystąpić do podziału majątku – umownego lub sądowego. Jak pokazuje praktyka naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi – jest to temat trudny, budzący często wiele negatywnych emocji. W takiej sytuacji sprawdza się pomoc adwokata. Małżonkowie z reguły nie wiedzą bowiem w jaki sposób mogą starać się rozwiązać ten problem oraz czego mogą dochodzić. Tymczasem prawnik może im pomóc w ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym czy przy zwrocie nakładów i świadczeń z majątku wspólnego.

Sądownie lub umownie

Podział majątku niekoniecznie musi być dokonany na sali sądowej. Prawnik może pomóc małżonkom, którzy są w stanie dojść do porozumienia, przygotowaniu umowy, na podstawie której każdy z nich otrzyma należna mu część.

Jeśli jednak obie strony nie są w stanie dogadać się, wówczas podział majątku następuje w wyniku decyzji sądu. Może wówczas do niego dojść podczas rozwodu, na wniosek jednego z małżonków lub w odrębnym postępowaniu. W pierwszym przypadku jest to możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem, że oboje małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału majątku.

Przy podziale majątku udziały obu małżonków są równe. Sąd jednak – na wniosek małżonków – przy ich ustalaniu może wziąć pod uwagę stopień, w jakim przyczynili się do jego powstania. Bierze wówczas pod uwagę osobisty wkład pracy w wychowywanie dzieci oraz w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

W pierwszej kolejności ustala się, co wchodzi w skład wspólnego majątku, czyli wszystkie nieruchomości i ruchomości, a potem proponuje sposób jego podzielenia. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe i w orzeczeniu końcowym decyduje jaki podział będzie najbardziej sprawiedliwy, a jednocześnie – odpowiadał możliwościom stron. Z decyzją sądu co do zakresu podziału majątku nie trzeba się zgodzić. Wówczas adwokat może pomóc napisać apelację.

Poza rozwodem kwestia podziału majątku jest jeszcze możliwa w momencie, gdy małżonkowie w czasie trwania małżeństwa postanowią zawrzeć umowę o rozdzielności lub gdy takiego ustanowienia dokona sąd. Ponadto taka regulacja może nastąpić w sytuacji, gdy jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony, wobec niego zostanie ogłoszona upadłość lub jeśli zostanie sądownie orzeczona separacja.

Kompleksowa pomoc prawna

Sprawy o podział majątku między małżonkami nie należą do łatwych i często rozpatrywane są na różnych płaszczyznach. Każda ze stron stawia bowiem swoje żądania. Dlatego wsparcie prawnika z naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi – na każdym etapie postępowania – może okazać się bardzo pomocne. Mamy już spore doświadczenie w tym zakresie. Prowadziliśmy już sprawy, w których majątek małżonków był szacowany na bardzo wysokie kwoty. Za każdym razem gwarantujemy naszym klientom nie tylko rzetelność, przekazywanie na bieżąco informacji z prowadzonego postępowania, ale również dyskrecję. Jednocześnie każdy adwokat z prowadzonej przez nas kancelarii adwokackiej doskonale wie, jak wielkie znaczenia dla klienta, którego reprezentuje, ma rozstrzygnięcie sprawy o podział majątku. Rzutuje bowiem na jego dalszy poziom życia, a dzielony majątek nierzadko jest dorobkiem wielu wspólnie spędzonych lat.