Pobicie, kradzież – przywłaszczenie cudzej własności

Do najbardziej powszechnych przestępstw zalicza się kradzież. Zgodnie z prawem karnym kwalifikuje się ją jako przestępstwo lub wykroczenie. Kradzież to inaczej zabranie rzeczy innej osobie z zamiarem zatrzymania jej na własność. Jej przedmiotem może być każda rzecz ruchoma – np.:

  • program komputerowy,
  • energia – elektryczna, powietrzna, cielne, wodna,
  • samochód,
  • karat bankomatowa,
  • telefon,
  • pieniądze.

Za kradzież grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli przestępstwo jest tzw. mniejszej wagi, to wówczas sprawcę można skazać na karę grzywnę, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do roku.

Najbardziej surowo karalnym rodzajem kradzieży jest kradzież z włamaniem – bez względu na to, jaka jest wartość ukradzionego przedmiotu.

Kradzież jako przestępstwo ulega przedawnieniu po 10 latach od czasu jego popełnienia. Kancelaria adwokacka, którą prowadzę dla klientów z Łodzi i jej okolic to miejsce, w którym można liczyć na porady prawne oraz kompleksowe wsparcie adwokata zarówno na etapie przygotowawczym, jak i podczas rozprawy sądowej.

Pobicie – przestępstwo przeciwko zdrowiu

Do przestępstw przeciwko zdrowiu należy pobicie. To czynność, do której dojść może w różnych okolicznościach. Napad, bójka powodują, że osoba poszkodowana odnosi uszczerbek na zdrowiu. Bez względu na to, w jakich okolicznościach nastąpiło pobicie – swoich praw najlepiej dochodzić z pomocą adwokata. Łódź to miejsce gdzie znajdziesz go w mojej kancelarii adwokackiej. Mając profesjonalne wsparcie prawne dowiesz się, że przede wszystkim trzeba sporządzić obdukcję lekarską zaraz po zdarzeniu i załączyć ją do zawiadomienia o przestępstwie. Bardzo ważne jest to, aby pobicie od samego początku było objęte ściganiem z oskarżenia publicznego. Dzieje się tak pod warunkiem, że roztrój zdrowia trwa dłużej niż 7 dni. Adwokat to osoba, która nie tylko zapewni porady prawne na różnym etapie postępowania. Zadba również o to, aby poszkodowany gromadził rachunki za leczenie: leki, badania, wizyty lekarskie, rehabilitacje i inne wydatki związane z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu. W jego imieniu może również złożyć zażalenie na odmowę lub umorzenie śledztwa – jeśli dojdzie do takiej sytuacji. Adwokat będzie czuwał nad przebiegiem całego postępowania i dopilnuje wszelkich praw, jakie należą się osobie pobitej.

Za zwykłe pobicie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Gdy jednak ktoś dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu, wysokość tej kary wzrasta do 8 lat, a jeśli konsekwencją jest śmierć innej osoby – nawet do 10 lat więzienia. Dodatkowo – w przypadku użycia podczas pobicia noża lub innego niebezpiecznego narzędzia (kij baseballowy, stłuczona butelka itd.) sprawca może dostać nawet od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność za pobicie sprawca ponosi bez względu na to, czy w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł szkodę na zdrowiu.
Kancelaria prawna w Łodzi reprezentuje interes zarówno klientów poszkodowanych w pobiciu, jak i osoby podejrzane/oskarżone o popełnienie tego czynu. W tym drugim przypadku – kwestię przyznania się do udziału w pobiciu lepiej skonsultować wcześniej z adwokatem.