Najem lokali - mieszkaniowych i użytkowych

Prawo cywilne reguluje wszelkie kwestie związane z najmem lokali. Łódź to miasto, w którym działa na co dzień moja kancelaria prawna. Wspomniany najem nieruchomości to część jej oferty. Adwokat taki jak ja pomaga w tym zakresie w profesjonalny sposób zarówno osobom prywatnym, jak i klientom firmowym. Oferuję swoje wparcie w sprawach, które dotyczą: najmu lokali mieszkalnych:

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej wynajmu,
 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu,
 • reprezentowanie klienta w sporach dotyczących umów wynajmu;

najmu lokali użytkowych (np. w galeriach handlowych, w biurowcach):

 • pomoc najemcom i wynajmującym w zakresie przygotowania, zaopiniowania czy negocjowania umów,
 • reprezentacja klienta w sporach dotyczących umów wynajmu na etapie przedsądowym, sądowym czy podczas arbitrażu.

Adwokat – niezastąpiony w sprawach spornych

W przypadku najmu lokali mieszkalnych adwokat może pomóc zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do spraw spornych. Dotyczą one zazwyczaj takich przypadków jak:

 • wypowiedzenie umowy,
 • zapłata należności za czynsz,
 • zwrot kaucji,
 • wydanie lokalu,
 • naruszenie posiadania lub miru domowego,
 • naprawienia szkody wynikającej ze zniszczenia lub uszkodzenia lokalu,
 • rozliczenia nakładów zainwestowanych w lokal.

Adwokat z Łodzi poprowadzi także sprawy dotyczące najmu lokali użytkowych, gdy dochodzi do takich sytuacji jak np.:

 • wypowiedzenie umowy najmu,
 • odstąpienie od umowy najmu,
 • zapłata kar umownych lub odszkodowania,
 • wydanie lokalu,
 • naruszenie posiadania lokalu,
 • rozliczenie nakładów, jakie poczyniono w wynajmowanym lokalu.

Adwokat dla wynajmujących i najmujących

Najem lokalu powinien być udokumentowany w formie umowy zabezpieczającej interesy obu stron. Nie zawsze do tego dochodzi, lub zawarte umowy w niepełny lub w niewłaściwy sposób chronią daną stronę przed skutkami prawnymi czy finansowymi. Warto więc tego typu dokument skonsultować z adwokatem, który specjalizując się prawie cywilnym i podpowie najkorzystniejsze dla klienta opcje. Umowa najmu lokalu – bez względu na to czy jest mieszkalny czy użytkowy/komercyjny – może zostać zawarta w dowolnej formie, najlepiej jednak, aby była ona pisemna, poświadczona własnoręcznymi podpisami przez obie strony i u notariusza. Może obowiązywać na czas określony lub nieokreślony. Adwokat doradzi jakie zapisy obowiązkowo powinny się w niej znaleźć na wypadek, gdyby doszło do sporu czy sprawy w sądzie. Prowadzona przez ze mnie kancelaria prawna w Łodzi podejmuje się reprezentacji zarówno osób najmujących, jak i wynajmujących – przede wszystkim w mieście Łódź oraz w jego okolicach.