Eksmisja – sposób na problem z niechcianym lokatorem

Jak pokazuje życie – nie zawsze udaje nam się trafić na dobrych lokatorów. Gdy zalegają z czynszem, nie opłacają obowiązkowych opłat związanych z najmem, dewastują wynajmowany lokal, zakłócają porządek domowy oraz sąsiedzki to rodzi się problem, z którym ciężko bez pomocy adwokata sobie poradzić. Łódź jest miastem, gdzie moja kancelaria prawna już wielokrotnie zajmowała się tematem eksmisji i posiada spore doświadczenie – zarówno w mniej, jak i bardziej skomplikowanych przypadkach. Adwokat to osoba, która może pomóc w skutecznym usunięciu niechcianego lokatora zgodnie zobowiązującym prawem cywilnym.

Usunięcie problemowego lokatora

 
Eksmisja jest możliwa tylko w przypadku osoby zajmującej dany lokal bezprawnie. Oznacza to, że do czasu wygaśnięcia umowy wynajmu mieszkania/domu nie można eksmitować lokatora, bo przebywa on tam zgodnie z prawem. Dopiero w momencie, kiedy skończy się okres najmu lub zostanie wypowiedziana w sposób skuteczny umowa najmu (z przyczyn określonych w umowie i na podstawie ustawy o ochronie lokatorów), a osoba zajmująca dany lokal nie chce się wyprowadzić i stanie się tzw. dzikim lokatorem, można przystąpić do wszczęcia sprawy o eksmisję. Wypowiedzenie umowy powinno być na piśmie (pod rygorem nieważności) i zawierać przyczynę wypowiedzenia. Taki dokument bez problemu przygotuje adwokat. Aby zadbać o skuteczne doręczenie korespondencji między oboma stronami najmu, zarówno lokator, jak i właściciel powinni wzajemnie się informować o wszelkich zmianach adresowych. Adwokat zajmujący się prawem cywilnym pomoże przygotować wniosek do sądu o eksmisję. Sądem właściwym w tym przypadku jest sąd rejonowy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Eksmisja na podstawie wyroku sądowego

 
Sąd wydający wyrok w sprawie eksmisji, czyli o opuszczeniu lokalu, musi jednocześnie orzec o uprawieniu do otrzymania lokalu socjalnego (zapewnia do gmina właściwa dla lokalu) lub też o braku takiego uprawnienia w stosunku do lokatora. Eksmisję na podstawie prawomocnego wyroku przeprowadza komornik. Jeśli lokator nie wyprowadzi się dobrowolnie w wyznaczonym przez niego terminie, to przystępuje osobiście do czynności eksmisyjnych – opróżnia lokal z osób i ich rzeczy.

Kancelaria prawna w Łodzi, którą prowadzę, przyjmuje sprawy o eksmisję zarówno od osób, które mają problem z niechcianym lokatorem, jak i reprezentuje lokatorów, którzy niezgodnie z prawem mają opuścić dany lokal.