Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa.
Adam Mickiewicz

Zasiedzenie nieruchomości – jakie są przesłanki ku temu?

Wśród spraw, z jakimi do mojej kancelarii prawnej trafiają klienci są te, które wiążą się z zasiedzenie nieruchomości. Czym w praktyce jest taki stan rzeczy? Aby doszło do zasiedzenia nieruchomości spełnione muszą zostać następujące przesłanki:

 

Samoistne zasiedzenie w dobrej lub złej wierze

Samoistne posiadanie może być w dobrej wierze lub w złej wierze. Czym to się różni? Pierwsza opcja dotyczy sytuacji, w której posiadacz jest przekonany, że jest właścicielem danej rzeczy. Do tego jeszcze jego przekonanie powinno być usprawiedliwione obiektywnymi przesłankami. Prawo do nabycia własności przez zasiedzenie ma więc każda osoba fizyczna niezależnie od przysługującej zdolności prawnej, która ma świadomość i wolę faktycznego władania rzeczą jak właściciel. Z kolei samoistne posiadanie w złej wierze ma miejsce, gdy posiadacz korzysta z rzeczy traktując ją jako swoją własność mimo iż wie, że nie jest jej właścicielem lub powinien o tym wiedzieć.

Jeśli zatem użytkujemy jakąś nieruchomość jak właściciel i jesteśmy błędnie, ale w sposób usprawiedliwiony okolicznościami przekonani, że mamy do tego prawo, to wówczas uznaje się, że robimy to w dobrej wierze. Taka sytuacja ma miejsce, gdy np. kupimy notarialnie nieruchomości od kogoś, kto – jak później okazało - nie miał prawa jej sprzedawać. Zła wiara natomiast jest przypisywana temu użytkownikowi nieruchomości, który dobrze wie, kto jest jej faktycznym właścicielem, jak również miał okazję z łatwością ustalić ten fakt, ale tego nie uczynił.

Gdy jednak nie ma dobrej wiary to nie oznacza to, że całkowicie zostaje utracona możliwość zasiedzenia nieruchomości. Jedynie wydłuża się okres, który potrzebny jest do uzyskania zasiedzenia z 20 do 30 lat.

Istnieje jeszcze domniemanie samoistności posiadania. W takim przypadku osoba wnioskująca o zasiedzenie powinna udowodnić, że posiadała daną nieruchomość przez określony czas. Z kolei właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, musi wykazać przed sądem, że albo:

 

Adwokat – kompleksowa pomoc prawna

Zasiedzenie należy do spraw dość skomplikowanych. Adwokat z Łodzi, specjalizujący się w prawie cywilnym, to osoba, której warto powierzyć ten temat. Zyskuje się wówczas fachową pomoc prawną na każdym etapie sprawy. Adwokat podpowie w jaki sposób można zasiedzieć daną nieruchomość i jakie z tym wiążą się koszty. Będzie także reprezentował interes klienta przed sądem.

IWarto wiedzieć, że w przypadku nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia naliczany jest podatek według stałej skali i wynosi 7 % wartości nieruchomości, którą nabyło się w ten sposób.