Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa.
Adam Mickiewicz

Windykacja należności – polubowna i sądowa

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej istnieje zawsze ryzyko, że kontrahenci czy wspólnicy nie wywiążą się zapisów zawieranych umów na realizację określonych usług czy kupno/sprzedaż konkretnych towarów. W efekcie jedna ze stron staje się dłużnikiem, a wierzyciel przez lata bezskutecznie próbuje ściągnąć należne mu świadczenia pieniężne. Jak wynika z doświadczenia prowadzonej przeze mnie kancelarii prawnej na terenie Łodzi, wiele z tych spraw kończy się na zatrudnieniu adwokata, który walczy w imieniu klienta o spłatę zadłużenia, wykorzystując różne możliwości prawne. Windykacja należności może bowiem nastąpić na etapie polubownego załatwienia kwestii wierzytelności w wyniku zawarcia ugody czy poprzez zareagowanie przez dłużnika na wezwanie do zapłaty. Gdy jednak nie jest to możliwe, to wówczas w grę wchodzi tylko wynajęcie adwokata, który sporządzi pozew do sądu i będzie w nim reprezentował wierzyciela.

 

Reprezentacja wierzycieli i dłużników

Moja kancelaria prawna oferuje klientom indywidualnym, jak i firmowym z terenu takiego miasta jak Łódź kompleksową pomoc adwokata w następującym zakresie:

Kancelaria prawna z Łodzi zajmie się każdą sprawą, jaką powierzy jej zarówno osoba dochodząca należnych jej pieniędzy, jak i dłużnik, który nie wie w jaki sposób poradzić sobie z taką sytuacją. Warto skorzystać z pomocy adwokata, specjalisty w zakresie windykacji należności.